Tranh Sơn Dầu Trở Về

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Đồng Quê Là Tranh vẽ phong cảnh làng quê Việt Nam dưới con mắt của Tác Giả, bức tranh đem lại sự mới lạ với phương pháp vẽ nổi hiện đại