Tượng gỗ Phật Di Lặc

Phật Di Lặc mang bao tiền được kết hợp với con dơi (Ý nghĩa của loài dơi trong phong thủy. Dơi tiếng Hán đọc là “pian fu”, và “fu” có âm giống chữ “phúc”. Vì thế dơi là biểu tượng thường được sử dụng trong trang trí. Người phương Đông cho rằng bất cứ điều gì đi kèm với hình ảnh con dơi cũng cực kì may mắn vì từ con dơi đỏ phát âm giống từ “đại tài lộc”). Người ta cũng cho rằng khi dơi bay vào nhà làm tổ, chúng sẽ mang đến may mắn và sự bảo vệ.